Norges grønneste Kiwi

Kiwis 40års dag  ble markert med åpningen av Norges grønneste Kiwi butikk, nemlig Kiwi Lerberg! Butikken har en klimasmart bygningskropp bestående av lavkarbon-betong, massivtre-vegger, selvbærende tretak og miljøvennlig isolasjon.   

Trematerialet gir også et godt innemiljø og reduserer behovet for ventilasjon. Overskuddsenergien fra kjøl og frys brukes til oppvarming, og butikken har grønnere kjøle- og fryseanlegg og det eneste kuldemediet som ikke forurenser. All belysning er LED, og utenfor butikken blir det selvsagt ladestasjoner for både el-bil og el-sykkel. 

Det er ikke bare kundene som skal trives på KIWI Lerberg, her slår de også et slag for humlene i området. Det 2200 kvadratmeter store taket er dekker av sedum og blomstereng, og vil ha rundt 15 humlekasser.

 Butikkinnredningen i seg selv er også helt unik, da vi har produsert mange nye elementer som ser helt knakenes bra ut!

0
Feed

Skriv en kommentar