Butikkdesign Norge AS

Om oss

Våre tjenester

Samarbeidspartner til de største dagligvareaktørene i Norden. 

Lys grå sirkel Lys grå sirkel Lys grå sirkel Lys grå sirkel Lys grå sirkel Lys grå sirkel

Selskapet ble først etablert i 1992, da Frank Bomstad, Lars Stordal og Kristian Furø overtok Norema/Norpe Butikkinredninger. Frank Bomstad som hadde årelang erfaring fra drift av eget innredningsselskap i Nord Norge ble leder for dette selskapet. Noen år senere valgte disse å selge selskapet til det børsnoterte danske selskapet Expedit, Selskapet ble drevet under navnet Butikkdesign fram til 2001. Frank Bomstad valgte å avslutte samarbeidet med Expedit senhøsten 2001.

1.Januar 2002 valgte han å videreføre Butikkdesign i samarbeide med Samuelson Gruppen, senere New Store Europe AS. Butikkdesign var New Store Europe AS «spesialavdeling» mot det nordiske dagligvaremarkedet.

2 Oktober 2014 valgte Frank Bomstad å «gjenåpne» ButikkDesign Norge AS og videreføre dennes satsning og engasjement i det Nordiske dagligvaremarked.

Visste du at … 

Det «nye» Butikkdesign Norge AS har engasjert ansatte med meget lang erfaring, fra både bransjen og butikkinnredningsfaget, i alle ledd, fra salg, prosjektledelse, innkjøp, økonomi samt lager/logistikk.

ButikkDesign Norge har fra etablering i 1992 vært en nær samarbeidspartner til de største dagligvareaktørene i Norden. Ut fra mangeårig erfaring og kunnskap, har man vært en meget sentral samarbeidspartner i de største utrullinger/omgjøringer i det norske og danske dagligvaremarkedet, de seneste år.

Våre ansatte

Frank Bomstad

Daglig leder / CEO

Unni Karlsen

Prosjektleder / KAM

Christine Bomstad

Prosjektleder / KAM

Daniel Bomstad

Prosjektleder

Geir Erik Askland

Logistikkmedarbeider

Arne Ludvigsen

Logistikkmedarbeider

Susanne Bomstad

Økonomiansvarlig

Henriette Madsen

Prosjekt medarbeider

Vanya Haugaard

Innkjøper